REGLER

Kombinationspris – Regler

Pris för kombination kommer att räknas ut genom den sammalagda totaltiden från storslalomtävlingen och slalomtävlingen. Den snabbaste totala tiden i varje klass blir vinnare av kombinationspriset. Om två eller flera åkare slutar på samma totaltid vinner den med lägst platssiffra. Går det ändå inte att skilja åkarna delar de förstaplatsen.

 

Kvalificeringsregler- och Rankingregler till Parallellslalomen

Kvalificeringsregler (2018):

  • U10 – U16 – för att kvalificera sig till parallellslalomen måste åkaren ha startat i slalomtävlingen. Ranking till parallellen grundar sig endast på resultatet från slalomtävlingen.
  • Åkaren måste vara anmäld till parallellen via Idrott Online

Max 32 åkare i varje klass kvalar till parallellen. Tävlingsledningen har rätten att öka antal kvalande i någon grupp och i sådana fall meddelas det senast 31 Mars. Tävlingsledningen har bestämt att alla får åka parallellen. Det kommer köras som ett förkval (64-stege, där inga ensamåk får köras). Alltså endast mellan de åkare som kör om de sista platserna i 32-stegen.  Rankingen räknas på en 32-stege och de åkare som hamnar efter 32, lottas från plats 33 och uppåt.

Kvalificerade åkare till parallellen presenteras på www.midswedenrace.com, lördag 31 mars ca kl. 21:00.

Om man inte har för avsikt att starta i parallellen vill vi att man avanmäler sig till sekretariatet så snart som möjligt dock senast 24 timmar innan lagledarmötet annars debiteras startavgift.

SSLK förbehåller sig rätten att ändra kvalificeringsreglerna om det finns särskilda skäl för det. I sådant fall kommer tävlingsledningen att fatta beslut om ändrade kvalificeringsregler. Ett sådant beslut fattas senast den 31 mars och kommuniceras på www.midswedenrace.com.

Läs mer om kvalificeringsregler här!