REGLER

Kombinationspris – Regler

Pris för kombination kommer att räknas ut genom den sammalagda totaltiden från storslalomtävlingen och slalomtävlingen. Den snabbaste totala tiden i varje klass blir vinnare av kombinationspriset. Om två eller flera åkare slutar på samma totaltid vinner den med lägst platssiffra. Går det ändå inte att skilja åkarna delar de förstaplatsen.

 

Kvalificeringsregler- och Rankingregler till Parallellslalomen

Kvalificeringsregler (2017):

  • U10 – U16 – för att kvalificera sig till parallellslalomen måste åkaren ha startat i slalomtävlingen. Ranking till parallellen grundar sig endast på resultatet från slalomtävlingen.
  • Åkaren måste vara anmäld till parallellen via Idrott Online

Alla åkare får åka parallellen. Där antalet är mer än 32 (som är den största stegen), så kör vi förkval. Gäller för närvarande H12 och D14.

Max 32 åkare i varje klass kvalar till parallellen. Tävlingsledningen har rätten att öka antal kvalande i någon grupp och i sådana fall meddelas det senast 14 april.

Kvalificerade åkare till parallellen presenteras på www.midswedenrace.com, lördag 15 april ca kl. 21:00.

Om man inte har för avsikt att starta i parallellen vill vi att man avanmäler sig till sekretariatet så snart som möjligt dock senast 24 timmar innan lagledarmötet annars debiteras startavgift.

SSLK förbehåller sig rätten att ändra kvalificeringsreglerna om det finns särskilda skäl för det. I sådant fall kommer tävlingsledningen att fatta beslut om ändrade kvalificeringsregler. Ett sådant beslut fattas senast den 14 april och kommuniceras på www.midswedenrace.com.

Läs mer om kvalificeringsregler här!