REGLER

Kombinationspris – Regler

Pris för kombination kommer att räknas ut genom den sammalagda totaltiden från storslalomtävlingen och slalomtävlingen. Den snabbaste totala tiden i varje klass blir vinnare av kombinationspriset. Om två eller flera åkare slutar på samma totaltid vinner den med lägst platssiffra. Går det ändå inte att skilja åkarna delar de förstaplatsen.

 

Kvalificeringsregler- och Rankingregler till Parallellslalomen

Kvalificeringsregler (2019):

  • U10 – U16 – för att vara berättigad att starta i parallellslalomen måste åkaren ha startat i både storslalom- och slalomtävlingen.
  • Alla berättigade åkare får starta i söndagens två kvalificeringsåk i parallellslalom.
  • Åkarna kör två kvalificeringsåk där det bästa åket räknas och sedan ligger till grund för rankingen.
  • Fler än 32 startande i klassen ger en finalstege på 32 åkare
  • 16-31 startande i klassen ger en finalstege på 16 åkare
  • Färre än 16 startande i klassen ger en finalstege på 8 åkare
  • Åkaren måste vara anmäld till parallellen via Idrott Online

Kvalificerade åkare till parallellfinalen anslås på anslagstavla ca 20min efter avklarade kvalificeringsomgångar, samt presenteras även www.midswedenrace.com/listor/. I samband med detta hämtas nya nummerlappar ut som gäller under parallellfinalen.

Om man inte har för avsikt att starta i parallellen vill vi att man avanmäler sig till sekretariatet så snart som möjligt dock senast 24 timmar innan lagledarmötet annars debiteras startavgift.

SSLK förbehåller sig rätten att ändra kvalificeringsreglerna om det finns särskilda skäl för det. I sådant fall kommer tävlingsledningen att fatta beslut om ändrade kvalificeringsregler. Ett sådant beslut fattas senast den 20 april och kommuniceras på www.midswedenrace.com.

Läs mer om kvalificeringsregler här!